Kotlíková dotace

získejte až 127 500 Kč

kotlikova-dotace

  • Stačí když vyměníte váš starý kotel na uhlí za tepelné čerpadlo.
  • Jednoduše získáte 120 000 až 127 500Kč dotaci od státu.
  • Mimořádný bonus 20 000Kč při kombinaci s dotačním programem „Nová zelená úsporám“
  • Zdarma na místě posoudíme stav a poradíme.
  • S tepelnými čerpadly Vaillant topíte levně a komfortně.
  • Na nic nečekejte a připravte se již nyní.

Pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte ZDE

Pro koho je určena „kotlíková dotace“

Díky ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete získat až 127 500 Kč na nový ekologický zdroj tepla ve vaší domácnosti. Ministerstvo životního prostředí poskytne do roku 2020 díky Evropské unii 9 miliard korun na výměnu kotlů v rodinných domech. Proč právě na kotle? Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější zdroje, jako jsou např. tepelná čerpadla nebo plynové kotle.

Jaké jsou stanoveny základní podmínky pro získání kotlíkové dotace?

Vztahuje se dle podmínek na kotle 1. a 2. emisní třídy (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy). Převážně se jedná o kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Emisní třída je většinou uvedena na štítku. Pokud jej nenaleznete, naši specialisté Vám při celkové revizi otopného systému zdarma pomohou určit i emisní třídu.

Jedná se o stavbu určenou pouze k bydlení. Na objekty uvedené v katastru nemovitostí jako rekreační není možno dotaci uplatňovat.

Jste fyzická osoba a vlastníte rodinný dům na území ČR.

Dotaci lze získat i na rodiné domy s více bytovými jednotkami. Každý kraj však může mít počet bytových jednotek upravený.

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Jaké náklady mi budou uznány?

Zdroj vytápění včetně technologie ohřevu teplé vody a regulace

Náklady na realizaci – práci

Napojení na otopnou soustavu včetně její případné rekonstrukce

Projektová dokumentace

Nová otopná soustava

Kolik opravdu mohu získat

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo, nejvýše však 120 000 Kč.

Pro žadatele z tzv. prioritních obcí je podpora navýšena o dalších 7500Kč. Aktuální přehled těchto obcí získáte na stránkách vašeho kraje.

Jakým způsobem budou žádosti podávány

Ve většině krajů bude možné žádost podávat výhradně elektronickou formou. S registrováním Vám rádi pomůžeme.

Následně po elektronickém podání žádosti bude nutné dodat písemnou žádost a povinné přílohy na příslušné krajské pracoviště.

Podklady bude možné zanést osobně na podatelnu nebo vše zaslat doporučeně poštou.

Co bych měl/a ještě vědět?

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Není třeba na co čekat.

Pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte ZDE