Nová zelená úsporám

získejte až 115 000 Kč

Nová zelená úsporám

  • Dotaci získáte na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
  • Možnost získání dotace až 115 000 Kč
  • Zbavte se vašeho drahého vytápění elektrokotlem
  • Ušetřete až 75% nákladů na vytápění
  • Díky dotaci je běžná návratnost investice do 4 let
  • Výše státní dotace pro tepelné čerpadlo vzduch/voda až 75tis Kč
  • Výše státní dotace pro tepelné čerpadlo země/voda až 100tis Kč
  • Pomůžeme vám s přípravou a vyřízením žádosti

Pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte ZDE

Pro koho je určen dotační program „Nová zelená úsporám“
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. V tomto případě mají šanci na získání dotace i ti, kteří v rodinných domech topí elektrokotlem.

Jaké jsou stanoveny základní podmínky pro získání dotace?
Dotace se mimo jiné poskytuje na výměnu původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
Splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme.
Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí), není –li stanoveno jinak. ).

Jaké náklady mi budou uznány?
Dotace se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory (např. podpora na zateplení objektu).

Kolik opravdu mohu získat
Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
V případě tepelného čerpadla vzduch/voda může výše dotace činit až 75 000Kč. V případě instalace tepelného čerpadla země/voda je možno dosáhnou na částku až 115000Kč.
Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).
Dále je možno získat 5000Kč na zpracování odborného posudku.

Jakým způsobem budou žádosti podávány
Ve většině krajů bude možné žádost podávat výhradně elektronickou formou. S registrováním Vám rádi pomůžeme.

Následně po elektronickém podání žádosti bude nutné dodat písemnou žádost a povinné přílohy na příslušné krajské pracoviště.
Podklady bude možné zanést osobně na podatelnu nebo vše zaslat doporučeně poštou.

Pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte ZDE